top of page

Börn og fjölskyldur
 

Stofan býður upp á stuðning, meðferð og ráðgjöf varðandi uppeldi, hegðun og líðan barna sem og samskipti innan fjölskyldna. Ásamt því að sinna skimun og greiningu ADHD og þroskafrávika. Teymið leggur áherslu á mikilvægi geðtengsla, vandaðra samskipta og virðingu. Þjónustan er opin öllum þar sem hverjum og einum verður mætt á eigin forsendum.

hopmedferd_edited.png

Þjónustan

Barna og fjölskylduteymið sinnir samtalsmeðferð fyrir pör, foreldra, börn og ungmenni. Einnig sinna barnasálfræðingarnir skimunum og greiningum vegna ADHD ásamt þroskamötum.

 

Í barna- og fjölskylduteyminu eru sálfræðingar, hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir, þroskaþjálfi, fjölskyldufræðingur og foreldra- og uppeldisfræðingur. Með fjölbreyttni í fagaðila hópnum getum við unnið með fjölskyldum á breiðum grundvelli og eftir þörfum hvers og eins.

Heilsu- og sálfræðiþjónustan_156.jpg

Möt og greiningar

ijgoidfjgoidjfogjdoæfigdiojgæofjidæoigjdæofgidæofgædoijgfoædjogijdæfoijgæodijfæogjidæfoijædijgfædiojgæfjidæogifjædogjæodijfogjdofjigodijfoidgjofjædgjæofgijædfjgædoijfg

bottom of page